Pojištění

Chraňte sebe, svůj majetek i své blízké 

Pojištění auta

chrání vaše auto i vás při škodných údálostech

Povinné pojištění 
Ke každému autu, je třeba mít povinné ručení. Povinné ručení hradí všechny škody, které způsobíte provozem vlastního vozidla na zdraví i majetku třetích osob. Stát se to může každému řidiči. Máte-li uzavřeno povinné ručení, nemusíte se bát, že budete muset náklady na léčení nebo opravy hradit z vlastních financí.

Havarijní pojištění 
Havarijní pojištění je pojištění určené k ochraně vozidla před škodami způsobenými živly nebo vzniklými v důsledku havárie, odcizení, vandalismu či neoprávněného užití vozidla. Budete-li mít uzavřeno havarijní pojištění, pojišťovna vám v uvedených případech vyplatí náhradu škody, kterou na vozidle utrpíte.

S klienty nejčastěji řešíme:
- povinné pojištění auta

- povinné pojištění motorky 

- pojištění srážky se zvěří 

- povinné pojištění s havarijním pojištěním 

Pojištění stavby

Pojištění obalu (stavy) domu 

Pojištěním nemovitosti se rozumí pojištění samotné stavby (budovy), stavebních součástí a věcí pevně spojených se zdí (zdi, střecha, podlahy, okna, radiátory, fasáda, obklady, dlažby, apod.). Do pojištění stavy se také zahrnuje pojištění Kuchyňské linky, vestavěných skříní, vestavěné spotřebiče, solární panely, bojler, klimatizace, fotovoltaika a jiné) Jako nemovitost lze pojistit rodinný dům, byt v osobním vlastnictví, družstevní byt, rekreační chatu či chalupu, samostatnou garáž.

S klienty nejčastěji řešíme:

- základní pojištění domu 

- pojištění rozestavěné stavby RD
 
- aktualizace pojištění RD / bytu 

- pojištění RD / bytu k hypotéce 

- pojištění vedlejších staveb  

Pojištění Domácnosti

Vnitřní vybavení nemovitosti 

Pojištění domácnosti kryje škody na vybavení domácnosti a na osobních věcech, které jsou její součástí. Ochraňuje movité věci v místě pojištění pro případ zničení nebo například krádeže. Zahrnuje téměř všechny věci, které tvoří vybavení domácnosti - od nábytku přes elektrické spotřebiče až po cennosti a peníze. Zjednodušeně řečeno se do pojištění domácnosti zahrnuje na veškeré movité věci, které patří k vybavení domácnosti, nebo slouží k jejímu provozu a slouží k uspokojování potřeb členů domácnosti.

V pojistce domácnosti lze pojistit: zařízení bytu (nábytek, koberce, osvětlovací tělesa, kuchyňské přístroje, pračku apod.) věci osobní potřeby (audiovizuální a výpočetní techniku, fototechniku, sportovní vybavení, starožitnosti, sbírky, cennosti, knihy, oblečení atd.)

Příklady pojistné udolásti:
- vytopení bytu i sousedů  

- vykradení bytu / domu 

- vodovodní škoda (zapomenutý zavřný kouhoutek během dovolené) 

- poškozené vybavení bytu (malé i velké spotřebiče, notebook a jiné) 

- vyvhoření bytu 

- zničení nábytku, oblečení, dětských hraček i sportovních potřeb

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění vás kryje pouze pro případ úrazu

Úrazové pojištění je pojištění, které zahrnuje výplatu pojistného plnění v případě, že v důsledku úrazu dojde k přechodnému tělesnému poškození, trvalému tělesnému poškození, či smrti pojištěného. Pojištění se může vztahovat na jednotlivce i skupinu osob.

S klienty nejčastěji řešíme:

- pojištění úrazu 

- pojištění trvalých následků 

- pojištění telesného poškození 

Životní pojištění

Pojištění pro vaše zdraví a bezpečí

Životní pojištění vás kromě úrazu chrání před větším množstvím rizik. Součástí životního pojištění mohou být připojištění jako pojištění pracovní neschopnosti, doby nezbytného léčení úrazu, trvalé následky úrazu, za hospitalizace v nemocnici, v případě invalidity 1., 2. nebo 3. stupně, závažných onemocnění a dalších připojištění, závažných onemocnění a dalších připojištění. 

S klienty nejčastěji řešíme:

- kompletní pojištění osob, které je připravována dlee přání a potřeb klienta 

Pojištění odpovědnosti

Chrání vás při újmách třetím osobám 

Pojištění odpovědnosti vás ochrání při újmách, které přivodíte třetí osobě ve svém běžném životě nebo v zaměstnání. Pokryje za vás výdaje při úhradě způsobené škody, ať již vznikla náhodou či vlastní nerozvážností.

Pojištění odpovědnosti za vás hradí škody, které způsobíte svojí neopatrností vy, vaše děti nebo třeba váš pes. Hradí nejen újmu na zdraví a majetku, ale i náklady nutné k právní ochraně pojištěného.

Příklad újmy:

- při jízdě na kole způsobíte dopravní nehodu 

- při prochzce parkem váš pes pokouše dítě 

- při nákupech nedopatřením rozbijete pár lahví drahého alkoholu 

- během návštěvy u přátel vaše dítě shodí televizi