Nové podmínky pro osvobození od daně při prodeji nemovitosti

Pokud jste prodali nemovitost, můžete při splnění určitých podmínek příjem z prodeje osvobodit. Jaké podmínky musí být splněny a na co se nevyplácí zapomenout?

zákoně o daních z příjmů najdeme mimo jiné úpravu příjmů, které jsou od daně osvobozeny. Aby mohl být příjem osvobozen, musí být splněny zákonem stanovené podmínky. Jinak tomu není ani v případě prodeje nemovitých věcí. Od roku 2021 navíc došlo k významným změnám, které osvobození od daně mohou ovlivnit.

V případě prodeje nemovitostí se osvobození nejčastěji řeší ve třech případech, a to při splnění časového testu vlastnictví, splnění časového testu bydliště a využití získaných prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby.

Zdroj: Ponikatel.cz, více se dozvíte zde:
https://www.podnikatel.cz/clanky/nove-podminky-pro-osvobozeni-od-dane-pri-prodeji-nemovitosti/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu&fbclid=IwAR0CRNdS1zzThYYMqogZCoYS_y056fW5Qzs4NbvhpZ7nBncrBFRFufevp64