Nemovitost od spolku: Ověřte si stanovy a oprávněnost osob

Řada spolků má hodně členů, disponují nemalým majetkem a kupujete-li od nich nemovitost, je proto třeba mít transakci právně pečlivě ošetřenou. Zejména jde o to, zda za spolek jednají skutečně oprávněné osoby, zda mohou o prodeji většího rozsahu rozhodovat, respektive zda je prodej v souladu se stanovami spolku.

Mohlo by se totiž stát, že během tří let by mohl někdo z členů spolku prodej soudně napadnout, a to i když jste řádně spolku zaplatili a katastr vás coby vlastníka zapsal bez nějakých výhrad a upozornění.

Bez ohledu na to, že nakonec soud potvrdí oprávněnost prodeje, to znamená plombu na katastru a nemožnost nemovitost prodat během doby, než soud rozhodne.

Zdroj: Noviinky.cz, více informací se dozvíte zde:
https://www.novinky.cz/finance/clanek/nemovitost-od-spolku-overte-si-stanovy-a-opravnenost-osob-40375820