+420 608 776 618

Změna se týká potenciální nabyvatele vlastnického práva k jednotce v rodinném domě. Od 1. listopadu 2019 by měla nabýt účinnosti novela zákonného opatření Senátu (č. 340/2013 Sb.) o dani z nabytí nemovitých věcí.

Zdroj: Podnikatel.cz, více se dozvíte na:
https://www.podnikatel.cz/clanky/listopad-prinese-zmeny-u-dane-z-nabyti-nemovitych-veci/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu