Jak je to s převody družstevních bytů do osobního vlastnictví po 1. 1. 2021?

Do 31. 12. 2020 měli členové družstev, na jejichž výstavbu byla poskytována finanční, úvěrová a jiná pomoc podle zvláštních předpisů a družstev vzniklých do 31. 12. 1991, zákonný nárok na převod družstevního bytu do osobního vlastnictví, a to za podmínky, že družstvo k převodu včas vyzvali a splnili své závazky vůči družstvu. Převody byly původně možné jen do konce roku 1995, lhůta se ale postupně prodlužovala až do konce roku loňského. Ten se ovšem kvůli koronaviru nevyvíjel podle očekávání a některá družstva se proto rozhodla lhůtu prodloužit.

Zdroj: Finance.cz, více se dozvíte zde:
https://www.finance.cz/535322-prevod-druzstevniho-bytu-do-osobniho-vlastnictvi/?fbclid=IwAR0sWIJWDnCiLqcjCfSykLTOZ3zwKY_pKC7PLXZOtoDPtvvt3tznxwMwLCU