Darovací smlouva na nemovitost v rodině. Praktický přehled k darování a právní ochraně dárce

Oblíbeným způsobem převodu nemovitosti je darování, které bývá často využíváno k řešení majetkových vztahů v rodině. Darovací smlouva na nemovitost v takovém případě nejčastěji slouží k bezúplatnému mezigeneračnímu převodu vlastnického práva k nemovitým věcem v rámci širší rodiny.