Darovací smlouva na nemovitost slouží pro bezúplatný převod vlastnictví. Zrušit lze jen ve dvou případech

Každé darování věci větší hodnoty by mělo být založeno na platném právním dokumentu. U nemovitostí je to navíc povinnost, kterou stanovuje zákon. Pro účely převodu vlastnictví bez finanční kompenzace slouží darovací smlouva, která by měla obsahovat náležitosti, jež jasně stanoví, co je jejím předmětem a kdo, od koho, kdy a jakým způsobem bude vlastnické právo k nemovité věci přebírat.

Co je to darovací smlouva

Pokud jste se rozhodli darovat nějakou nemovitost příbuznému, nebo klidně i cizí osobě, budete muset k tomuto účelu vytvořit a podepsat darovací smlouvu. Jedná se o právní dokument, který upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a jenž slouží pro bezúplatný převod vlastnického práva k dané věci. Darovat lze všechen vlastní majetek nebo polovinu majetku, jehož vlastnictví máte nabýt v budoucnu. V druhém zmíněném případě je však potřeba zavázat se v darovací smlouvě také k budoucímu nabytí této věci.

Zdroj: Mesec.cz, více informací se dočtete zde:
https://www.mesec.cz/clanky/darovaci-smlouva-na-nemovitost-obsah-zdaneni/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box